मार्च २०२१ चे उद्धिष्ट पूर्तीसाठी ठेवीदार, कर्जदार, सभासद, यांच्या अनमोल सहकार्यबद्दल संस्थेतर्फे शतशः आभार